Legalizacija objekata

Dugogodišnje iskustvo nam omogućava da vam ponudimo i usluge zastupanja pred nadležnom Upravom za planiranje u postupku dobijanja:

  • odobrenja za izgradnju
  • odobrenja za rekonstrukciju i adaptaciju objekta
  • rešenja o legalizaciji bepsravno podignutih objekata.
A to možemo jer smo 17 godina u poslu.